دکتر فاضل جمالزاده

فاضل جمالزاده

مدیرعامل


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۸۰۰

معاونت‌ها

IMG_4714

معاون حفاری


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۸۰۰

مهندس کامران ضرابی

کامران ضرابی

معاون خدمات فنی حفاری


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۸۰۰

IMG_4714

معاون پروژه‌ها


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۹۹۰

مهندس مجید صفری

مجید صفری

معاون فنی و مهندسی


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۸۰۰

مهندس محمدعلی فروتن

محمدعلی فروتن

معاون بازرگانی


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۷۱۰

محمدمهدی نیک‌رفتار-min

معاون برنامه‌ریزی و سیستم‌ها


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۸۵۰

مدیریت‌های بلافصل

مهندس احمد استکی

احمد استکی

مدیر مالی


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۸۶۰

Marjan Hamidifar

مرجان حمیدی‌فر

مدیر منابع انسانی


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۸۹۳

مهندس رامین اشرفی

رامین اشرفی

مدیر توسعه و بهره‌وری


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۸۹۰

مهندس ابوالفصل خدادوست

ابوالفضل خدادوست

مدیر منابع تامین


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۷۳۵

مهندس امین بیگدلی

امین بیگدلی

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۷۵۰

مهندس سجاد حق شناس لاری

سجاد حق‌شناس لاری

مدیر ارتباطات و بازار


 ۰۲۱-۹۶۸۸۰۹۹۲